search

Menu

大学ホーム外国語学部受験生の方学科・コースのご紹介編入学・転入学をご希望の方中国語・日本語学科

中国語・日本語学科

東アジア言語学科は平成20年度から中国語・日本語学科に名称を変更しました

専門外国語科目(学部共通)

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
英語I-1 1               1   英語及び中国語(留学生は日本語から8単位選択)必修16単位
英語I-2 1               1  
英語II-1 1               1  
英語II-2 1               1  
英語III-1     3           1  
英語III-2     3           1    
英語IV-1     3           1    
英語IV-2     3           1    
中国語I-1 1               1    
中国語I-2 1               1    
中国語II-1 1               1    
中国語II-2 1               1    
中国語III-1     3           1    
中国語III-2     3           1    
中国語IV-1     3           1    
中国語IV-2     3           1    
日本語I-1 1                 1  
日本語I-2 1                 1  
日本語II-1 1                 1  
日本語II-2 1                 1  
日本語III-1 1                 1  
日本語III-2 1                 1  
日本語IV-1     3             1  
日本語IV-2     3             1  
日本語V-1     3             1  
日本語V-2     3             1  
日本語VI-1     3             1  
日本語VI-2     3R             1  
日本語VII-1     3             1  
日本語VII-2     3             1  
インテンシブ中国語I-1 1                 1 中国語ビジネスコミュニケーションコース希望者は必修
インテンシブ中国語I-2 1                 1
インテンシブ中国語II-1 1                 1
インテンシブ中国語II-2 1                 1
インテンシブ中国語III-1 1                 1
インテンシブ中国語III-2 1                 1
インテンシブ中国語IV-1     3             1  
インテンシブ中国語IV-2     3             1  

専門科目

専門科目A(学科共通)

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
日本文化論     3           2    
異文化交流の実際     3           2    
民俗学     3             2  
東アジア対照言語学-1         5         2  
東アジア対照言語学-2         5         2  
朝鮮半島政治外交論         5         2  
実務英語-1         5       1    
実務英語-2         5       1    
交渉英語-1         5       1    
交渉英語-2         5       1    
ゼミナール-1         5       2    
ゼミナール-2         5       2    
ゼミナール-3             7   2    
卒業論文・課題指導             7 8   4  

専門科目B(日本語教育学コース)

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
日本語教育概説-1     3           2    
日本語教育概説-2     3           2  
日本語教授法概論-1         5       2  
日本語教授法概論-2         5       2  
日本語学概論-1         5       2  
日本語学概論-2         5       2  
日本語音声学-1         5         2
日本語音声学-2         5         2
日本語文法論-1         5         2
日本語文法論-2         5         2
日本語意味論-1         5         2
日本語意味論-2         5         2
日本語教材教具論         5         2
試験と評価         5         2
日本語語彙論         5         2
日本語文字表記概説         5         2
日本語史         5         2
日本人の言語行動         5         2
異文化理解とコミュニケーション         5         2
社会言語学-1         5         2
社会言語学-2         5         2
対照言語学-1         5         2
対照言語学-2         5         2
認知言語学-1         5         2
認知言語学-2         5         2
言語獲得のメカニズム-1         5         2
言語獲得のメカニズム-2         5         2
バイリンガル教育論-1         5         2
バイリンガル教育論-2         5         2
日本語教授法演習-1         5         1
日本語教授法演習-2         5         1
日本語教育実習I-1         5         1
日本語教育実習I-2         5         1
日本語教育実習II-1         5         1
日本語教育実習II-2         5         1
日本語学演習-1       4         1  
日本語学演習-2       4         1  
日本語教育演習-1       4         1  
日本語教育演習-2       4         1  

専門科目C(中国語ビジネスコミュニケーションコース)

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
中国語学概論-1     3           2    
中国語学概論-2     3           2    
中国人のコミュニケーションスタイル-1         5         2  
中国人のコミュニケーションスタイル-2         5         2  
中国語音声学-1         5         2  
中国語音声学-2         5         2  
中国語翻訳法-1         5         2  
中国語翻訳法-2         5         2  
中国語通訳法-1         5         2  
中国語通訳法-2         5         2  
中国の自然地理・風俗習慣     3           2    
中国思想史         5         2  
中国文学史         5         2  
中国古典概説         5         2  
日中比較文化概論         5         2  
中国経済概論-1         5       2    
中国経済概論-2         5       2    
現代中国ビジネス事情         5         2  
日中貿易論         5         2  
アジア経済論         5         2  
中国近現代史-1         5         2  
中国近現代史-2         5         2  
中国政治外交論         5         2  
実用中国語演習I         5         1  
実用中国語演習II         5         1  
中国語文章表現法-1         5         1  
中国語文章表現法-2         5         1  
中国語聴解・討論-1         5         1  
中国語聴解・討論-2         5         1  
時事中国語I-1         5         1  
時事中国語I-2         5         1  
貿易中国語-1         5         1  
貿易中国語-2         5         1  
中国語ビジネス会話-1         5       1    
中国語ビジネス会話-2         5       1    
中国語情報処理-1         5       1    
中国語情報処理-2         5       1    

専門関連科目(学部共通)

専門関連科目A

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
比較文化論I-1 1                 2  
比較文化論I-2 1                 2  
比較文化論II-1 1                 2  
比較文化論II-2 1                 2  
アメリカ社会論-1 1                 2  
アメリカ社会論-2 1                 2  
中国事情 1                 2  
韓国事情 1                 2  
地域圏研究I-1 1                 2  
地域圏研究I-2 1                 2  
地域圏研究II-1 1                 2  
地域圏研究II-2 1                 2  
地域圏研究III-1 1                 2  
地域圏研究III-2 1                 2  
地域圏研究IV-1 1                 2  
地域圏研究IV-2 1                 2  
地域圏研究V-1 1                 2  
地域圏研究V-2 1                 2  
地域圏研究VI-1 1                 2  
地域圏研究VI-2 1                 2  
国際関係論I 1                 2  
国際関係論II 1                 2  
経済原論I 1                 2  
経済原論II 1                 2  
西洋史-1 1                 2  
西洋史-2 1                 2  
中国史-1 1                 2  
中国史-2 1                 2  
日本史-1 1                 2  
日本史-2 1                 2  
言語学-1 1                 2  
言語学-2 1                 2  
言語と文化-1 1                 2  
言語と文化-2 1                 2  
日中文化交流史-1 1                 2  
日中文化交流史-2 1                 2  
日韓文化交流史-1 1                 2  
日韓文化交流史-2 1                 2  
神話学 1                 2  
文化人類学 1                 2  
クリエイティブ・コミュニケーション論-1 1                 2  
クリエイティブ・コミュニケーション論-2 1                 2  
英語総合講座-1 1                 2  
英語総合講座-2 1                 2  
英語特論-1 1                 2  
英語特論-2 1                 2  
コミュニケーション概論 1               2    
キャリア指導I-1 1               1    
キャリア指導I-2   2             1    
キャリア指導II-1     3           1    
キャリア指導II-2       4         1    
ホスピタリティ実習-1 1               1    
ホスピタリティ実習-2   2             1    
インターンシップI     3             1 インターンシップI〜IVのうち1科目選択必修
インターンシップII     3             1
インターンシップIII     3             1
インターンシップIV     3             1

専門関連科目B

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
ドイツ語I-1     3             1
ドイツ語I-2     3             1
ドイツ語II-1     3             1
ドイツ語II-2     3             1
ドイツ語III-1         5         1
ドイツ語III-2         5         1
フランス語I-1     3             1
フランス語I-2     3             1
フランス語II-1     3             1
フランス語II-2     3             1
フランス語III-1         5         1
フランス語III-2         5         1
スペイン語I-1     3             1
スペイン語I-2     3             1
スペイン語II-1     3             1
スペイン語II-2     3             1
スペイン語III-1         5         1
スペイン語III-2         5         1
インドネシア語I-1     3             1
インドネシア語I-2     3             1
インドネシア語II-1     3             1
インドネシア語II-2     3             1
インドネシア語III-1         5         1
インドネシア語III-2         5         1
韓国語I-1     3             1
韓国語I-2     3             1
韓国語II-1     3             1
韓国語II-2     3             1
韓国語III-1         5         1
韓国語III-2         5         1
情報英語I 1                 1
情報英語II     3             1
情報中国語I 1                 1
情報中国語II     3             1
情報日本語     3             1
口語英語I-1     3             1  
口語英語I-2     3             1  
口語英語II-1 1                 1  
口語英語II-2 1                 1  
口語英語III-1 1                 1  
口語英語III-2 1                 1  
口語英語IV-1 1                 1  
口語英語IV-2 1                 1  
口語英語V-1 1                 1  
口語英語V-2 1                 1  
中国語演習I-1     3             2  
中国語演習I-2     3             2  
中国語演習II-1     3             2  
中国語演習II-2     3             2  
中国語演習III-1 1                  2  
中国語演習III-2 1                  2  
中国語実習I-1 1                 1  
中国語実習I-2 1                 1  
中国語実習II-1 1                 1  
中国語実習II-2 1                 1  
中国語実習III-1 1                 1  
中国語実習III-2 1                 1  

専門関連科目C

授業科目 学期次 単位数 備考
1 2 3 4 5 6 7 8 必修 選択
哲学-1         5         2  
哲学-2         5         2  
宗教学-1         5         2  
宗教学-2         5         2  
歴史学-1         5         2  
歴史学-2         5         2  
文学-1         5         2  
文学-2         5         2  
音楽-1         5         2  
音楽-2         5         2  
日本国憲法         5         2  
法学         5         2  
政治学-1         5         2  
政治学-2         5         2  
地理学-1         5         2  
地理学-2         5         2  
経済学-1         5         2  
経済学-2         5         2  
数学-1         5         2  
数学-2         5         2  
物理学-1         5         2  
物理学-2         5         2  
化学-1         5         2  
化学-2         5         2  
生物学-1         5         2  
生物学-2         5         2  
心理学-1         5         2  
心理学-2         5         2  
統計学-1         5         2  
統計学-2         5         2  
情報処理 1                 2  
体育理論 1                 1  
体育実技-1 1                 1  
体育実技-2 1                 1  
このページのトップへ

PAGE TOP